Dohodnite si termín na:
055 644 5940/ 055 460 4584

Ostatné služby

  • Lekárska posudková činnosť pre potreby Sociálnej poisťovne, ÚPSVR (posudky na priznanie invalidného dôchodku, opatrovného, konpenzačného a pod.)
  • Zhodnotenie aktuálneho psychického stavu pre potreby súdu (napr. pri žiadosti o pozbavenie svojprávnosti)
  • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre potreby zamestnávateľa
  • Zhodnotenie psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň