Dohodnite si termín na:
055 644 5940/ 055 460 4584

Rozdiel medzi psychiatrom a psychológom

Psychiater
Psychiater je absolventom 6-ročného vysokoškolského štúdia na lekárskej fakulte a má titul MUDr. Je to odborný lekár na duševné choroby, ktorý po 5-ročnej praxi lekára absolvoval atestáciu zo psychiatrie. Psychiater je lekár, čo mu umožňuje predpisovať lieky (farmakoterapiu) a pri diagnostike okrem rozhovoru s pacientom používať aj medicínsku diagnostiku (napr. EEG, vyšetrenie krvi).

Psychológ
Psychológ je absolventom 5-ročného štúdia psychológie na filozofickej fakulte, získal titul Mgr. Ďalšou možnou formou vzdelávania je špecializácia v klinickej, pracovnej, školskej, organizačnej alebo poradenskej psychológií. Psychológ nemôže predpísať lieky, pri diagnostike využíva psychologickú diagnostiku (napr. testy, dotazníky) a rozhovor s pacientom.