Dohodnite si termín na:
055 644 5940/ 055 460 4584

Rozdiel medzi psychiatrom a psychológom

Psychiater
Psychiater je absolventom 6-ročného vysokoškolského štúdia na lekárskej fakulte so o špecializáciou na psychiatriu a má titul MUDr. Je to odborný lekár na duševné choroby, ktorý po 5-ročnej praxi lekára absolvoval atestáciu zo psychiatrie. Zaoberá sa psychickými poruchami, a to predovšetkým z biologického hľadiska – je odborníkom na ľudský mozog a biochemické procesy v ňom prebiehajúce. Na základe toho predpisuje lieky, ktoré dokážu na základe vedeckých poznatkov minimalizovať alebo úplne zamedziť väčšine symptómov základných duševných porúch. Okrem predpisu liekov (farmakoterapie) sa pri diagnostike okrem rozhovoru s pacientom používa aj medicínska diagnostika (napr. EEG, vyšetrenie krvi).

Psychológ
Psychológ je absolventom 5-ročného štúdia psychológie na filozofickej fakulte, získal titul Mgr. Ďalšou možnou formou vzdelávania je špecializácia v klinickej, pracovnej, školskej, organizačnej alebo poradenskej psychológií. Psychológ nemôže predpísať lieky, pri diagnostike využíva psychologickú diagnostiku (napr. testy, dotazníky) a rozhovor s pacientom.

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako fyzické a vyhľadať pomoc v dnešnej dobe nie je vôbec hanba. V prípade, že sa ťažkosti zintenzívňujú, trvajú dlhšiu dobu a človek nedokáže bežne fungovať, mal by vyhľadať odbornú pomoc. Ak si nie ste istí ku komu ísť, odborník na duševné zdravie po prvom rozhovore rozpozná, ktorý postup je pre vás najvhodnejší.