Dohodnite si termín na:
055 644 59 40/ 055 460 45 84

O nás

Sme neštátna psychiatrická ambulancia, ktorá už viac ako 20 rokov poskytuje zdravotnú starostlivosť pre dospelých, poradenstvo a konzultácie v oblasti duševného zdravia. Neštátna ambulancia je zdravotnícke zariadenie, ktorá je zriaďované fyzickou či právnickou osobou s potrebným vzdelaním a expertízou a jeho vznik je schválený príslušným VÚC. Výmenné lístky alebo odporučenie obvodného lekára nie sú potrebné (osloviť nás môžete z celého Slovenska, na mieste trvalého bydliska nezáleží). Nami poskytovaná základná psychiatrická starostlivosť je plne hradená zdravotnými poisťovňami.

Naše zdravotnícke zariadenie bolo založené v roku 1998 s cieľom vybudovať psychiatrickú ambulanciu, poskytujúcu skutočne komplexnú a individuálnu lekársku starostlivosť. Už od nášho vzniku sa snažíme uplatňovať racionálnu, šetrnú farmakoterapiu vychádzajúcu z doporučení odbornej spoločnosti. Súčasne kladieme dôraz na osobný prístup k pacientovi. Zaujíma nás nielen či je daný liek účinný, ale aj to, ako ho znáša pacient. Pri farmakologickej liečbe používame moderné a osvedčené lieky, ktoré pacientom prinášajú väčší komfort a kvalitu života.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo ľudia vyhľadávajú psychologickú pomoc neskôr, ako by bolo vhodné. V porovnaní s fyzickými problémami je oveľa ťažšie posúdiť vlastný psychický stav, keď dokážeme objektívne definovať napríklad bolestivosť chrbta. Vieme, že návšteva lekára, a to najmä s psychickými problémami je spojená s veľkými obavami a starosťami. Diskrétnosť, prísna ochrana identity pacienta a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

Prístup k naším ambulanciám plne bezbariérový. Viac informácií o možnostiach objednania nájdete v sekcií objednávky.


Odborné štúdie preukázali, že domáce zvieratá pozitívne ovplyvňujú osamelo žijúcich ľudí, ľudí trpiacich depresiami alebo chorobami obehového systému a srdca, s nadmernou hmotnosťou, diabetikov alebo ľudí na dôchodku a aj preto podporujeme Košické útulky.
Ak si chcete adoptovať psíka alebo im inak pomôcť, kliknite prosím sem alebo sem.