Dohodnite si termín na:
055 644 5940/ 055 460 4584

O nás

Sme neštátna psychiatrická ambulancia, ktorá už viac ako 20 rokov poskytuje zdravotnú starostlivosť pre dospelých, poradenstvo a konzultácie v oblasti duševného zdravia. Neštátna ambulancia je zdravotnícke zariadenie, ktorá je zriaďované fyzickou či právnickou osobou s potrebným vydelaním a expertízou a jeho vznik je schválený príslušným VÚC. Výmenné lístky alebo odporučenie obvodného lekára nie sú potrebné (osloviť nás môžete z celého Slovenska, na mieste trvalého bydliska nezáleží). Nami poskytovaná základná psychiatrická starostlivosť je plne hradená zdravotnými poisťovňami.

Naše zdravotnícke zariadenie bolo založené v roku 1998 s cieľom vybudovať psychiatrickú ambulanciu, poskytujúcu skutočne komplexnú a individuálnu lekársku starostlivosť. Už od nášho vzniku sa snažíme uplatňovať racionálnu, šetrnú farmakoterapiu vychádzajúcu z doporučení odbornej spoločnosti. Súčasne kladieme dôraz na osobný prístup k pacientovi. Zaujíma nás nielen či je daný liek účinný, ale aj to, ako ho znáša pacient. Pri farmakologickej liečbe používame moderné a osvedčené lieky, ktoré pacientom prinášajú väčší komfort a kvalitu života.

Vieme, že návšteva lekára a to najmä s psychickými problémami je spojená s veľkými obavami a starosťami. Diskrétnosť, prísna ochrana identity pacienta a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prístup k naším ambulanciám plne bezbarierový. Viac informácií o možnostiach objednania nájdete v sekcií objednávky.


Odborné štúdie preukázali, že domáce zvieratá pozitívne ovlplyvňujú osamelo žijúcich ľudí, ľudí trpiachich depresiami alebo chorobami obehového systému a srdca, s nadmernou hmotnosťou, diabetikov alebo ľudí na dôchodku a aj preto podporujeme Košický útulok.
Ak si chcete adoptovať psíka alebo im inak pomôcť, kliknite prosím sem.