Ako neštátne psychiatrické zariadenie poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre dospelých a poradenstvo v oblasti duševného zdravia.

Ako neštátne psychiatrické zariadenie poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre dospelých a poradenstvo v oblasti duševného zdravia.

Je štatisticky dokázané, že minimálne každá druhá žena a každý tretí muž trpí raz za život duševnou chorobou. Vzhľadom na zložitosť duševných porúch a veľkého počtu možností liečby, je dôležité, aby chorý pacient čo najskôr vyhľadal špecialistu v odbore psychiatria. Včasná diagnóza a účinné využitie celého diagnostického a terapeutického spektra je preto často rozhodujúcim krokom k rýchlemu zlepšeniu psychických problémov, k zamedzeniu ďalšieho zhoršenia, poprípade k zisteniu a liečbe možných fyzických príčin. Vieme, že návšteva lekára a to najmä v psychickými problémami je spojená s veľkými obavami a starosťami. Preto sme vytvorili v našich ambulanciách prostredie, ktoré vytvára pocit dôvery a pohodlia. Ak si myslíte, že máte problém a chcete ho s nami konzultovať, neváhajte a objednajte sa telefonicky.