Neštátne psychiatrické zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre dospelých a poradenstvo v oblasti duševného zdravia.

Neštátne psychiatrické zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre dospelých a poradenstvo v oblasti duševného zdravia.

Je štatisticky dokázané, že minimálne každá druhá žena a každý tretí muž trpí raz za život duševnou chorobou. Vzhľadom na zložitosť duševných porúch a veľkého počtu možností liečby, je dôležité, aby chorý pacient čo najskôr vyhľadal špecialistu v odbore psychiatria. Včasná diagnóza a účinné využitie celého diagnostického a terapeutického spektra je preto často rozhodujúcim krokom k rýchlemu zlepšeniu psychických problémov, k zamedzeniu ďalšieho zhoršenia, poprípade k zisteniu a liečbe možných fyzických príčin. Vieme, že návšteva lekára, a to najmä v prípade psychických problémov je spojená s veľkými obavami a starosťami. Preto sme vytvorili v našich psychiatrických ambulanciách prostredie, ktoré vytvára pocit dôvery a pohodlia. Anonymita a ochrana lekárskeho tajomstva je samozrejmosťou. Ak si myslíte, že máte problém a chcete ho s nami konzultovať, neváhajte a objednajte sa telefonicky.