Dohodnite si termín na:
055 644 5940/ 055 460 4584

Psychiatrické vyšetrenie vodičov

Na vedenie motorového vozidla sa vyžaduje, aby bol vodič odborne, zdravotne aj psychicky spôsobilý. Na naších ambulanciách poskytujeme taktiež vyšetrenia psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla po odobratí vodičského preukazu z dôvodu použitia alkoholu alebo omamných a psychotropných látok v súlade s § 91 – 92, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť sa posudzuje psychológom s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. Avšak pri zadržaní vodičského oprávnenia pre prítomnosť alkoholu v krvi alebo inej návykovej látky Políciou (OR PZ), musia vodiči absolvovať aj psychiatrické vyšetrenie, prípadne psychoterapeutický kurz. Psychiatrické vyšetrenie je zamerané na vylúčenie závislosti od návykovej látky. V prípade, že psychiatrickým vyšetrením sa potvrdí syndróm závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky, je vodičovi nariadené ústavné liečenie OR PZ a psychoterapeutický kurz zameraný na nebezpečenstvo používania návykových látok u dopravného psychológa.

Náklady spojené s lekárskym vyšetrením si zo zákona hradí vodič.
Bližšie informácie po telefonickej konzultácii.