Dohodnite si termín na:
055 644 59 40/ 055 460 45 84

Naši lekári

Sme lekársky tím skúsených odborníkov v oblasti psychiatrie, gerontopsychiatrie a závislostí. Naši lekári sú atestovaní psychiatri s dlhoročnou praxou v klinickej a ambulantnej oblasti:

  • MUDr. Kornélia Fabišíková
  • MUDr. Silvia Kitková

Naše zdravotné sestry majú taktiež bohaté skúsenosti v oblasti psychiatrie a rady zodpovedajú Vaše otázky ohľadom objednania, prípadne Vám pomôžu nájsť najvhodnejší termín.

Poskytujeme starostlivosť o pacientov s duševnými ochoreniami. Najčastejšie diagnostikujeme a následne liečime pacientov s depresívnym ochorením, neurotickým ochorením, psychotickým ochorením a závislosťami alkoholového aj nealkoholového typu a pacientov s rôznymi typmi demencie. V prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu alebo v nepriaznivých životných situáciách vykonávame krízovú intervenciu-psychoterapeutický pohovor a pomáhame pri vyhľadávaní ďalšej odbornej pomoci.

Počas neprítomnosti zastupuje: