Dohodnite si termín na:
055 644 59 40/ 055 460 45 84

Naše služby

Liečime:
všetky psychické ochorenia, neurózy, depresie, fóbie, úzkostné poruchy, psychotické poruchy

Poskytujeme diagnostiku a liečbu psychických porúch, ako napríklad:

Naša terapia je založená na multimodálnom princípe, skladajúceho sa z:

  • Dôkladnej diagnózy
  • Indikácie pre ďalšiu individuálnu terapiu a prevencie
  • Podľa potreby liečba osvedčenými a modernými liekmi
  • V prípade potreby zapojenie rodinných príslušníkov alebo spolupráca s lekármi z iných odvetví medicíny


    Zdravotná starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia. O cenníku nadštandardných služieb sa môžete informovať osobne alebo telefonicky.