Dohodnite si termín na:
055 644 59 40/ 055 460 45 84

Rozdiel medzi psychiatrom a psychológom

Psychiatri aj psychológovia sú odborníci na duševné zdravie, ktorí pomáhajú jednotlivcom vyrovnať sa s problémami duševného zdravia, ale líšia sa svojím vzdelaním, odbornou prípravou a typmi služieb, ktoré ponúkajú.

Psychiater

Psychiater je lekár so špecializáciou na psychiatriu a titulom MUDr. po 6-ročnom vysokoškolskom štúdiu na lekárskej fakulte. Po štúdiu medicíny absolvujú niekoľkoročnú odbornú prípravu v oblasti psychiatrie a psychoterapie. Po absolvovaní špecializačnej skúšky sú považovaní za psychiatrov a môžu pracovať aj ako lekárski psychoterapeuti. Sú vyškolení v oblasti fyzických aj psychologických aspektov duševného zdravia a môžu predpisovať lieky, ako aj poskytovať terapiu. Psychiater je odborníkom na ľudský mozog a biochemické procesy v ňom prebiehajúce.
Vďaka lekárskemu vzdelaniu sú oprávnení predpisovať aj lieky, napríklad antidepresíva, fyzicky vyšetrovať pacientov alebo ich prijímať na kliniku. Na základe vedeckých poznatkov sú schopní minimalizovať alebo úplne zamedziť väčšine symptómov základných duševných porúch. Psychiater môže súčasne doporučiť pacientovi psychoterapiu. Okrem predpisu liekov (farmakoterapie) sa pri diagnostike okrem rozhovoru s pacientom používa aj medicínsku diagnostiku (napr. EEG, vyšetrenie krvi).

Psychológ

Psychológovia majú iné vzdelanie. Psychológ je absolventom 5-ročného štúdia psychológie na filozofickej fakulte, kde získal titul Mgr. Ďalšou možnou formou vzdelávania je špecializácia v klinickej, pracovnej, školskej, organizačnej alebo poradenskej psychológií. Aby mohli psychológovia pracovať ako psychoterapeuti, musia absolvovať psychoterapeutickú skúšku a potom niekoľkoročný výcvik.
Sú vyškolení na poskytovanie poradenských a terapeutických služieb jednotlivcom s rôznymi problémami v oblasti duševného zdravia, ako je úzkosť, depresia a problémy vo vzťahoch. Psychológ nemôže predpísať lieky. Psychológovia zvyčajne používajú terapiu rozhovorom alebo iné formy psychoterapie (napr. testy, dotazníky), aby pomohli pacientom zvládnuť ich problémy s duševným zdravím.

Prístupy k liečbe

Psychoterapia znamená „liečba duše“ alebo liečba psychických problémov. Pochádza zo starogréckeho „psyché“, čo znamená duša, dych, výdych. Psychoterapia je liečba duševných porúch vrátane depresie, úzkosti, porúch príjmu potravy, nutkania a psychosomatických ochorení. V praxi sa psychoterapeutický a farmakoterapeutický postup dopĺňajú a môžu byť účinnejšie, ako použitie len jednej z týchto metód. V niektorých prípadoch, pacientov liečia dvaja odborníci, psychiater aj psychológ. Jeden sa stará o farmakologickú a druhý o psychoterapeutickú stránku liečby.

Na rozdiel od psychológa, k psychiatrovi nie je potrebný výmenný lístok.
Výmenný lístok od všeobecného lekára je potrebný takmer ku každému špecialistovi. Bez výmenného lístka však môžu pacienti navštíviť gynekológa, stomatológa, kožného lekára či psychiatra.

Psychiater alebo psychológ – na koho sa obrátiť?

V súčasnosti nie je hanbou vyhľadať odbornú pomoc, ak trpíte duševnými problémami, ktoré sa zhoršujú a bránia vám v bežnom fungovaní. Ak majú ľudia pocit, že majú problém s duševným zdravím, je najlepšie, ak sa najprv poradia so svojím praktickým lekárom alebo priamo psychiatrom. Príznaky duševnej poruchy totiž môžu mať fyzické príčiny – napríklad ochorenie štítnej žľazy. Ak lekári vylúčia takéto okolnosti, jednou z možností je psychoterapia. Ktorý odborník je potom vhodnejší – či psychiater alebo psychológ – závisí ale od konkrétneho prípadu a individuálnej situácie.

Návšteva psychiatra:
Ideálne pri komplexných duševných poruchách, najmä tých, ktoré si vyžadujú užívanie liekov, ako sú bipolárna porucha, schizofrénia, ťažká depresia a úzkostné poruchy. Medzi situácie, ktoré môžu vyžadovať návštevu psychiatra, patria poruchy užívania návykových látok, ADHD, poruchy autistického spektra, poruchy nálady, post traumatická stresová porucha a iné duševné ochorenia.

Zvážte návštevu psychiatra v prípade príznakov, ako je neschopnosť ovládať emócie, neustály hnev, iracionálne obavy, rizikové správanie, výrazné zmeny v spánkovom režime, užívanie návykových látok a myšlienky na sebapoškodzovanie.

Návšteva psychológa:
Psychológovia môžu pomôcť pri kontrole emocionálnej a duševnej pohody, pomôcť jednotlivcom lepšie pochopiť samých seba a vyrovnať sa s traumami alebo bolesťami z minulosti. Vhodné pre jednotlivcov, ktorí hľadajú pomoc pri špecifických duševných problémoch, ťažkostiach vo vzťahoch, pocitoch prázdnoty alebo bezcieľnosti a na získanie objektívneho pohľadu na osobné záležitosti.

Môžu byť obzvlášť nápomocní pri problémoch, ako sú ťažkosti so spánkom, orientácia vo veľkých životných zmenách, smútok, nízke sebavedomie a osobný rast a sebauvedomenie.


Upozornenie: Tieto informácie sú len príkladmi a nemali by byť považované za odborné poradenstvo. Každý prípad je jedinečný a vyžaduje individuálny prístup. Pre presné informácie a odporúčania ohľadom Vašej osobnej situácie, nás prosím, kontaktujte telefonicky.
Radi Vám poskytneme ďalšie podrobnosti a pomôžeme nájsť najvhodnejší postup.


Existujú rôzne iné spôsoby pomoci, ako napríklad:
0800 193 193 Národná linka na podporu duševného zdravia
0907 401 749 – Linka detskej dôvery Nezábudka
0917 606 188Linka pomoci fajčiarom
02/53 417 464Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog
0800 800 900Linka pomoci pre závislých hráčov
Zoznam klubov abstinujúcich na Slovensku