Dohodnite si termín na:
055 644 59 40/ 055 460 45 84

Ochrana osobných údajov

Kto sme

Neštátna psychiatrická ambulancia Monesa s.r.o

Ake osobné údaje zbierame a prečo

Monesa s.r.o berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame pravidlá aktuálne platných zákonov o ochrane osobných údajov. K tým patrí predovšetkým Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR“), Nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady.

Cookies

Táto webová lokalita využíva tzv. súbory cookies. Cookie je malý súbor, ktorý sa môže uložiť vo vašom počítači, keď navštívite nejakú webovú lokalitu. Súbory cookies sa v zásade ukladajú s cieľom ponúkať používateľom dodatočné funkcie na našej webovej lokalite.

Používame nasledujúce typy súborov cookies, ktorých rozsah a funkciu vysvetľujeme:

  • dočasné súbory cookies (pozri bod 4.1)
  • trvalé súbory cookies (pozri bod 4.2)

4.1 Dočasné súbory cookies

Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. Patria medzi ne predovšetkým cookies relácie, ktoré ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorých možno k spoločnej relácii priradiť rôzne žiadosti vášho prehliadača. Vďaka nim budeme môcť rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú lokalitu. Cookies relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

4.2 Trvalé súbory cookies

Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po stanovenom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Môžete ich kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača.

Nastavenia svojho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a môžete zablokovať cookies tretích strán, alebo dokonca aj všetky súbory cookies. Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, použite funkciu pomocníka vo svojom prehliadači.

Zoberte na vedomie, že ak súbory cookies zablokujete alebo vymažete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Súbory cookies používame na vašu identifikáciu počas nasledujúcich návštev, ak u nás máte účet. Inak sa budete musieť pri každej návšteve znovu prihlásiť.

Používané súbory flash cookies nezaznamenáva váš prehliadač, ale zásuvný modul Flash. Používame aj ukladacie objekty HTML5, ktoré sa uchovávajú na vašom termináli. Tieto objekty uchovávajú požadované údaje nezávisle od vášho prehliadača a nemajú automatický dátum expirácie. Ak nechcete, aby sa súbory flash cookies spracúvali, musíte si nainštalovať príslušný doplnok, napríklad Better Privacy pre prehliadač Mozilla Firefox alebo Adobe Flash Killer Cookie pre prehliadač Google Chrome. Používanie ukladacích objektov HTML5 zakážete použitím súkromného režimu prehliadania. Odporúčame vám tiež, aby ste súbory cookies a históriu prehliadača pravidelne manuálne vymazávali.

Viac informácií o cookies nájdete tu.

Používanie služby Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. (Google), ktorá používa súbory cookies. Informácie, ktoré o vašom používaní tejto webovej lokality vygeneruje súbor cookie, sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú. Ak je však na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP adresy, spoločnosť Google vopred skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša celá IP adresa a skracuje sa až tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na hodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa webovej lokality, ktoré súvisia s používaním webovej lokality a internetu.

IP adresa, ktorú váš prehliadač odošle v kontexte služby Google Analytics, nie je konsolidovaná s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

Používaniu súborov cookies môžete zabrániť výberom vhodných nastavení svojho prehliadača, no uvedomte si, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Spoločnosti Google tiež môžete zabrániť v získavaní údajov generovaných súborom cookie, ktoré sa týkajú vášho používania webovej lokality (vrátane IP adresy), a v tom, aby tieto údaje spracúvala, tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok k prehliadaču, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledujúci odkaz: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „anonymizeIp()“. Vďaka tomu sa IP adresy spracúvajú v skrátenej forme, aby bolo možné vylúčiť osobný vzťah. Ak sú údaje, ktoré sa o vás získali, osobné, budú okamžite vylúčené a osobné údaje budú ihneď vymazané.

Službu Google Analytics používame na analyzovanie a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej lokality. Získané štatistiky nám pomáhajú skvalitňovať naše služby a robiť ich zaujímavejšími pre vás ako pre používateľa. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje odosielajú do USA, sa spoločnosť Google podrobuje ochrannému bezpečnostnému štítu medzi EÚ a USA – www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom používania služby Google Analytics je čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics aj na analýzu pohybu návštevníkov nezávisle od zariadenia, ktorá sa vykonáva pomocou ID používateľa. Používanie súborov cookies môžete zablokovať vhodnými nastaveniami svojho prehliadača, no uvedomte si, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Spoločnosti Google tiež môžete zabrániť v získavaní informácií v súvislosti so službou Google Analytics stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu k prehliadaču, ktorý je k dispozícii po kliknutí na odkaz: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Službe Google Analytics môžete zakázať získavanie vašich údajov na tejto webovej lokalite kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa tzv. súbor opt-out cookie, ktorý zabráni ďalšiemu získavaniu vašich údajov, keď navštívite túto webovú lokalitu:

Deactivate Google Analytics

Zistite viac o podmienkach používania spoločnosti Google a jej zásadách ochrany súkromia:

Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky používania: www.google.com/analytics/terms/sk.html,

zásady ochrany súkromia: www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html a

vyhlásenie o ochrane údajov: www.google.de/intl/sk/policies/privacy.

5.1. Google Tag Manager

Google Tag Manager je riešením, pomocou ktorého môžeme spravovať tzv. Webové tagy (značky) prostredníctvom jedného rozhrania (a napríklad integrovať Googly Analytics, ako aj iné Google marketingové služby, v našej online ponuke). Tag Manager samotný (ktorý implementuje značky) nespracováva žiadne osobné údaje užívateľov.

Pozrite na nasledujúce informácie o Google službách so zreteľom na spracovanie osobných údajov užívateľov.

Návod používania: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

5.2 Google Universal Analytics

Google Analytics používame vo forme „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ opisuje postup služby Google Analytics, kde sa analýza používateľov uskutočňuje na základe pseudonymného používateľského identifikátora a vytvorí sa teda pseudonymný používateľský profil s informáciami z používania rôznych zariadení (tzv. „Cross Device Tracking“).

Integrácia Google Maps

1) Na tejto webovej stránke používame Google Mapy. To znamená, že zobrazujeme interaktívne mapy priamo na webových stránkach a uľahčujeme pohodlné používanie funkcie mapy.

2) Keď navštívite webové stránky, spoločnosť Google je informovaná o tom, že ste si vybrali príslušnú podstránku z našich webových stránok. Spoločnosť Google tiež zhromažďuje údaje uvedené v časti 6.8.2. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásení do spoločnosti Google, vaše údaje sú priradené priamo do vášho účtu. Ak nechcete, aby boli údaje priradené k vášmu profilu Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na inzerciu, prieskum trhu a / alebo dizajn svojich webových stránok založený na potrebách. Akákoľvek takáto analýza sa uskutočňuje najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na poskytovanie vhodnej reklamy a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, pričom musíte podať námietku spoločnosti Google.

3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom plug-inu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Ďalej získate ďalšie informácie o príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vašich osobných údajov: www.google.de/intl/sk/policies/privacy. Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a podlieha EU-USA štítu o ochrane osobných údajoch www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Lehota uchovávania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, len kým to bude potrebné na plánovaný účel ich získavania alebo podľa toho, ako to bude vyžadovať zákon. Ak bude potrebné dodržať lehoty uchovávania podľa obchodných a daňových zákonov, niektoré údaje sa môžu uchovávať až desať rokov. Ďalšie informácie nájdete pri jednotlivých funkciách uvedených na našej webovej lokalite.

Vaše práva

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané, ste v zmysle GDPR dátový subjekt. V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte voči nám tieto práva:

  • právo na informácie
  • právo na opravu alebo vymazanie
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo namietať proti spracúvaniu
  • právo na prenosnosť údajov

V súvislosti s naším spracúvaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu údajov.

Zmeny v tomto oznámení o ochrane údajov

Vzhľadom na dynamický rozvoj internetovej ponuky a možné zmeny v zákonoch možno budeme musieť toto oznámenie o ochrane údajov niekedy zmeniť. Zoberte preto na vedomie najnovšiu verziu nášho oznámenia o ochrane údajov.